Vincent Cassel

Vincent Cassel

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1966-11-23
Nơi Sinh : Paris, France
Còn được Biết đến Như : Венсан Кассель, 뱅상 카셀, Vincent Crochon, 文森特·卡索, 樊尚·卡塞尔, 文森·卡索

Danh Sách Phim Của Vincent Cassel