Hao Lei

Hao Lei

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1978-11-01
Nơi Sinh : Tonghua,Jilin Province,China
Còn được Biết đến Như : Lei Hao, 郝蕾

Danh Sách Phim Của Hao Lei