Stephen King

Stephen King

Được biết đến : Writing
Sinh nhật : 1947-09-21
Nơi Sinh : Portland, Maine, USA
Còn được Biết đến Như : Stephen Edwin King , John Swithen, Richard Bachman, 스티븐 킹, Beryl Evans, Στίβεν Κινγκ, Стивен Кинг

Danh Sách Phim Của Stephen King