Selena Lee

Selena Lee

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1981-02-12
Nơi Sinh : Hong Kong, China
Còn được Biết đến Như : 李詩韻, Lee Si-Wan, 李诗韵, 李施嬅, Selena Li, Lee Sze-Wah, Li Sze-Wan, Lý Thi Hoa

Danh Sách Phim Của Selena Lee