Aldo Giuffrè

Aldo Giuffrè

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Acting
วันเกิด : 1924-04-10
สถานที่เกิด : Naples, Italy
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : Aldo Giuffre', Альдо Джуффре

รายการภาพยนตร์ของ Aldo Giuffrè