Sergio Leone

Sergio Leone

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Directing
วันเกิด : 1929-01-03
สถานที่เกิด : Rome, Italy
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : Bob Robertson, 세르지오 레오네

รายการภาพยนตร์ของ Sergio Leone