Takeo Murata

Takeo Murata

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Writing
วันเกิด : 1907-06-17
สถานที่เกิด : Tokyo, Japan
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : 村田武雄

รายการภาพยนตร์ของ Takeo Murata